Uroczystości szkolne

W dobie panującej pandemii COVID-19 Rodzice naszych uczniów nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu szkoły. Jednak wykorzystaliśmy najważniejsze uroczystości z ich udziałem (pasowanie na ucznia, rozpoczęcie roku szkolnego), aby poinformować o naszym projekcie "Wspólnie działamy - szkołę rozwijamy".

Rodzicom zostały przekazane informacje o głównych celach i założeniach projektu. Przedstawialiśmy wiadomości o poszczególnych etapach realizacji, a także opisaliśmy w jaki sposób zdobyte prze nas umiejętności wpłyną na pracę z uczniami. 

Rodzice mieli także okazję zapoznać się ze specjalnie przygotowanymi dla nich tablicami informacyjnymi.