Spotkanie Rady Rodziców

Dwa razy do roku odbywa się spotkanie Rady Rodziców, w którym uczestniczą przedstawiciele wszystkich oddziałów. Wykorzystaliśmy tę sposobność, aby rodzice naszych uczniów zostali poinformowani o projekcie "Wspólnie działamy- szkołę rozwijamy". Przekazane zostały informacje o głównych celach, omówiliśmy sposób zarządzania projektem oraz etapy jego realizacji.