Rada szkoleniowa- sierpień 2021 r.

Nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2020/2021 uczestniczyli w zagranicznych kursach podzielili się z członkami Rady Pedagogicznej zdobytymi wiadomościami oraz umiejętnościami. Oczywiście przygotowane prezentacje dotyczyły także krajów, w których odbyły się mobilności.

W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirsusa Rada Pedagogiczna odbyła się za pomocą platformy Microsoft Teams.