Rada szkoleniowa- wrzesień 2019 r.

W ramach upowszechniania rezultatów udziału w projekcie „Wspólnie działamy- szkołę rozwijamy” nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uczestniczyli w mobilnościach dzieli się z gronem pedagogicznym zdobytą wiedzą i wrażeniami z podróży do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch.