Plakaty informujące o realizacji projektu

Plakaty informujące o realizacji projektu, które zostały przygotowane przez zespół projektowy są umieszczone na tablicach w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 (siedziba główna), a także towarzyszyły nauczycielom podczas zagranicznych mobilności.