Konferencja podsumowująca projekt

Pod koniec sierpnia odbyła się konferencja podsumowująca przeprowadzone działania oraz odbyte mobilności w ramach projektu "Wspólnie działamy- szkołę rozwijamy". W konferencji wzięli udział przedstawiciele organu prowadzącego, Centrum Usług Wspólnych, Dyrektorzy Publicznych Szkół Podstawowych w Starogardzie Gdańskim oraz uczestnicy projektu.  

Konferencję otworzył Pan Arkadiusz Kobierzyński Dyrektor PSP1, który przywitał zaproszonych gości oraz zwrócił uwagę, na to że środki finansowe pozyskane w ramach projektu stanowią  dodatkowe, znaczące źródło finansowania i pozwalają na uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły.

Kolejnym punktem programu konferencji była prezentacja multimedialna przygotowana przez koordynatora projektu Panią Małgorzatę Sarnowską, która podsumowała trzy lata realizacji projektu i przedstawiła efekty działań projektowych.

Koordynator projektu w imieniu Dyrekcji podziękowała  wszystkim dzięki zaangażowaniu których projekt zakończył się powodzeniem. Wyraziła nadzieję, że nabyte przez nauczycieli w trakcie realizacji projektu wiedza i umiejętności w przyszłości zaowocują lepszymi wynikami, które osiągają ich uczniowie na różnych etapach edukacyjnych.

Dziękując za udział w konferencji Pani Małgorzata Sarnowska podkreśliła, że są planowane nowe przedsięwzięcia, do udziału w których już teraz serdecznie zaprosiła.