Artykuł- Reporter Kociewia

Dnia 4 sierpnia 2021 r. w lokalnym dwutygodniku "Reporter Kociewia" ukazał się artykuł promujący projekt "Wspólnie działamy- szkołę rozwijamy", który był realizowany w latach 2018-2021. 

Poniżej treść artykułu: