Wymiana kartek Wielkanocnych

Z okazji Świąt Wielkanocnych klasa IA wraz z nauczycielką języka angielskiego Panią Małgorzatą Sarnowska zorganizowała międzyszkolną wymianę kartek świątecznych. Przygotowane w języku angielskim kartki zostały wysłane do uczniów klasy I z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie. Kultywując tradycje świąteczne dzieci w praktyce wykorzystały i rozwinęły swoje umiejętności językowe i plastyczne.

Głównym celem przedsięwzięcia było uświadamianie i wzmacnianie poczucia przynależności do wspólnoty europejskiej, podtrzymywanie tradycji oraz propagowanie inwencji twórczej uczniów.

Wraz z kartkami do szkoły w Rzeszowie wysłaliśmy zaproszenie do odwiedzenia strony projektu "Wspólnie działamy- szkołę rozwijamy".