Przygotowanie kulturowe i logistyczne

Przed każdym wyjazdem na kursy odbywały się spotkania, na których koordynator projektu oraz koordynator wspomagający zapoznawali nauczycieli z krajem mobilności, jego charakterystyką, najważniejszymi zwyczajami oraz wskazaniem miejsc i obiektów, które koniecznie trzeba odwiedzić i przywieźć materiały związane z tymi miejscami. Omówione były także zasady zachowania w międzynarodowym towarzystwie, czego się spodziewać i jak rozumieć niektóre zachowania obcokrajowców.

Nauczyciele otrzymywali także pomoc przy planowaniu podróży oraz wyborze miejsca zakwaterowania. Poza tym koordynator dostarczał materiały na temat szkoły przyjmującej oraz wskazówki jak dotrzeć i z kim się kontaktować w razie problemów z dotarciem na miejsce.