Multimedialny quiz wiedzy o Starogardzie Gdańskim od 1918 r.

 

20 lutego odbył się "Multimedialny quiz wiedzy o Starogardzie Gdańskim od 1918 r." organizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 w ramach obchodów 100. rocznicy powrotu Starogardu do Państwa Polskiego.

Konkurs objął Honorowym Patronatem Pan Prezydent Janusz Stankowiak.

Konkurs został zorganizowany przez Panią Małgorzatę Sarnowską, Pana Łukasza Wiśniewskiego i Pana Igora Czarkowskiego.

Jego głównymi celami było:

  • uczczenie 100 rocznicy powrotu Starogardu Gdańskiego do Macierzy;
  • popularyzacja wiedzy o historii Starogardu Gdańskiego od roku 1918;
  • rozwijanie zainteresowań historią poprzez użycie nowoczesnych technologii;
  • kształtowanie u młodzieży postaw obywatelskich i patriotycznych.

Konkurs był także okazją do upowszechniania działań podjętych w ramach realizacji projektu "Wspólnie działamy- szkołę rozwijamy". Pan Łukasz Wiśniewski wykorzystał wiedzę zdobytą podczas kursu „ How to use Tablets, Educational Apps and Social Media in your classroom” do stworzenia pytań konkursowych, natomiast Pani Małgorzata Sarnowska przybliżyła nauczycielom informacje na temat realizacji projektu oraz przygotowała tablice promujące projekt.