Happening Świąteczny

W ramach realizacji projektu "Wspólnie działamy- szkołę rozwijamy" przygotowaliśmy świąteczny happening, który wpisuje się jeden z celi naszego projektu, czyli poszerzanie wiedzy na temat kultury, sztuki i obyczajów krajów, w których odbywają się mobilności.

Uczniowie na lekcjach, które odbywały się w formie wideokonferencji na platformie MS Teams poznawali zwyczaje krajów anglojęzycznych, a następnie zainspirowani akcją "Christmas Jumper Day" przysłali nam swoje zdjęcia.