Grafika projektowa

Na początku realizacji działań nasz zespól projektowy opracował wizualizacje grafik z zachowaniem wytycznych odnoszących się do identyfikacji wizualnej Narodowej Agencji. 

Na plakatach i ulotkach została umieszczona informacja że realizowany projekt otrzymał dofinansowanie z funduszy UE. Uwidoczniono to za pomocą emblematów UE, z wykorzystaniem logo i graficznej identyfikacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plakaty zostały umieszczone w budynku szkoły oraz w instytucjach partnerskich gdzie były realizowane działania merytoryczne.

Materiały wykorzystywaliśmy także podczas trwania całego projektu w elektronicznej formie i papierowej przy realizacji szkoleniowych rad pedagogicznych, spotkań, szkoleń i konkursów związanych z projektem.