eTwinning - kursy

Nauczyciele zainspirowani szkoleniem "Dołącz do eTwinning" rozpoczęli poznawanie programu poprzez uczestnictwo w kursach internetowych i międzynarodowych projektach.

Pani Hanna Szulc odbyła szkolenie "Tydzień z Tablicą Interaktywną". Przez siedem dni poznawała oprogramowanie Open-Sankore, które służy do tworzenia interaktywnych materiałów dydaktycznych. Pani Hanna miała także szansę na wymianę doświadczeń związanych z nauką języków obcych na poziomie szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

Pani Małgorzata Sarnowska uczestniczyła w szkoleniu dedykowanym koordynatorom projektów: "Tydzień z projektem Erasmus+ KA1". Jego pierwsza część dotyczyła wniosku Mobilność kardy edukacji szkolnej i zaplanowania wykorzystania platformy eTwinning do realizacji zadań projektowych oraz upowszechniania rezultatów. Część druga związana była z ewaluacją oraz prawidłowym planowaniem działań. 

Nauczycielki wspólnie z uczniami klasy III gimnazjum zrealizowały także projekt eTwinning: „Europe, be my green heart – Celebrating the 9th of May 2019”. We wspólnych działaniach wzięły udział szkoły z 16 krajów.