Dokumenty Europass-Mobilność

Zgodnie z założeniami projektu "Wspólnie działamy- szkołę rozwijamy" każdy uczestnik po zakończonej mobilności uzyskał dokument Europass-Mobilność. Dokument ten służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego.

Dokumenty Europass-Mobilność ze strony instytucji wysyłającej, czyli Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starogardzie Gdańskim zostały przygotowane indywidualnie przez każdego uczestnika oraz przez koordynatora projektu Panią Małgorzatę Sarnowską.  

 

Jak uzyskać dokument Eurpass-Mobilność?

"Od 1 października 2019 dokument Europass-Mobilność wystawia się i zatwierdza w systemie EMOL (Europass-Mobilność On-Line), który zastąpił dotychczasowy system FRSE On-Line.

Elektroniczny dokument, po weryfikacji przez Krajowe Centrum Europass jest przesyłany do partnera zagranicznego. Partner otrzymuje link do konkretnego dokumentu, który zatwierdza załączając skan podpisu.

Cała procedura nie wymaga przesyłania papierowych wersji dokumentu do Krajowego Centrum Europass.

Adres systemu: https://emol.frse.org.pl

Film instruktażowy: https://www.youtube.com/watch?v=AGZUJqEtXbk "

https://europass.org.pl/system-emol-od-1-pazdziernika-2019-startuje-nowa-formula-on-line-zatwierdzania-dokumentow-europass-mobilnosc/