Certyfikaty potwierdzające ukończenie kursów

Korzystając ze wzoru udostępnionego przez FRSE masz zespół projektowy przygotował certyfikaty potwierdzające ukończenie kursów. Są one najważniejszym dokumentem potwierdzający zrealizowaną mobilność. Dlatego bardzo dbaliśmy, aby każda instytucja przyjmująca wystawiła uczestnikom certyfikat opatrzony logotypami PO WER.

Po zakończeniu mobilności każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający udział w projekcie. Certyfikaty drukowane były w dwóch egzemplarzach - jeden egzemplarz dla uczestnika, drugi do dokumentacji projektu.