Cele projektu

  1. Nauczyciele języków obcych wzmocnią swój warsztat pracy, odświeżą i wzbogacą swoją wiedzę na temat nowych metod pracy z dziećmi na różnym etapie edukacji i o różnych potrzebach edukacyjnych co pozwoli uatrakcyjnić zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.
  2. Nauczyciele poznają nowe metody pracy zwiększające efektywność nauczania, motywację do nauki i samodzielnego poszerzania swojej wiedzy przez uczniów, pomagając im w ten sposób osiągać lepsze sukcesy w nauce i w konkursach przedmiotowych.
  3. Nauczyciele poznają również nowoczesne technologie służące edukacji, poznają sposoby wykorzystywania narzędzi ICT w codziennej pracy z uczniem w różnym wieku i w nauczaniu zarówno przedmiotów ścisłych jak i humanistycznych.
  4. Wszystkie nowe metody nauczania po wprowadzeniu w plany pracy szkoły poprawią jakość nauczania, podniosą prestiż szkoły i zwiększą zaufanie rodziców do nas jako do placówki kształcącej na europejskim poziomie.
  5. Nauczyciele poszerzą swoją wiedzę na temat kultury, sztuki, obyczajów krajów, w których będą odbywały się szkolenia i wiedzę tę oraz autentyczne materiały przywiezione ze sobą wykorzystają w pracy dydaktycznej, wesprą poszerzanie wiedzy przez dzieci na różnych etapach nauki na temat wielokulturowości Europy.
  6. Wzmacniając swoje kompetencje językowe nauczyciele przygotują się do wprowadzania elementów językowych w nauczaniu przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, nabędą pewności siebie w używaniu języka.
  7. Większa swoboda językowa pozwoli też większej ilości nauczycieli brać udział w działaniach międzynarodowych: realizując projekty na eTwinning, nawiązując kontakty z nauczycielami i szkołami z innych krajów.

 

"http://www.freepik.com">Designed by pch.vector / Freepik</a>"