Wojciech Piskorski

Kurs „Life in Britain”

Londyn 01.07 - 12.07.2019

W czasie trwania kursu:

  • poznawałem specyfikę życia Brytyjczyków, jako narodu, czyli zapoznawałam się z ich systemem wartości, etykietą, wierzeniami i codziennym zachowaniem;
  • zgłębiałem historię, kulturę i politykę Wielkiej Brytanii, w tym problemy dotyczące spraw bieżących, a takżę życie poszczególnych osób dworu królewskiego i przedstawicieli obecnej elity politycznej tego kraju;
  • poszerzyłem swoją wiedzę nt. systemu nauczania szkolnictwa oraz działania systemu sprawiedliwości państwa;
  • zapoznałem się z głównymi przedstawicielami klasycznej oraz współczesnej sztuki Anglii;
  • poszerzyłem także swoją wiedzę nt. funkcjonowania miasta, czyli jego komunikacji, sztuki kulinarnej oraz najcenniejszych zabytków;
  • zdobywałem praktyczne metody nauczania języka angielskiego, które wykorzystam w swoim nauczaniu. Dotyczyły one m.in. współczesnej sztuki oraz bieżących wydarzeń życia społeczno-politycznego Wielkiej Brytanii.

       Bardzo pozytywnie oceniam życzliwość, otwartość, poczucie humoru, a przede wszystkim kompetencje osoby prowadzącej kurs Life in Britain. Podobała mi się różnorodność i zakres poruszanych tematów oraz aktywności pozaszkolne, np.: zwiedzanie miasta przewodnikiem po najbardziej atrakcyjnych zakątkach Londynu. Bardzo interesujące były bezpośrednie spotkania z przedstawicielami sztuki, np. spotkanie z czynną aktorką, publicystą czy uczestniczenie w sztukach teatralnych.