Małgorzata Sarnowska

Kurs „Life in Britain”

Londyn 01.07 - 12.07.2019

       Dwutygodniowy kurs „Life in Britain” rozpoczął się 1 lipca 2019r. i był to czas niezwykle intensywny. Przede wszystkim ogromne wrażenie zrobił na mnie Londyn- olbrzymie miasto, w którym mieszka około 8,5 miliona osób. Stolica Wielkiej Brytanii to miejsce otwarte na różne kultury gdzie obok siebie mieszkają ludzie pochodzący ze wszystkich zakątków świata. Często różnią się kolorem skóry, poglądami politycznymi, czy wyznawaną religią jednak łączy ich jedna wspólna cecha- są jak dumnie podkreślają „Londyńczykami”.

       Londyn to także miasto z bogatą historią, otwarte dla turystów. Można za darmo odwiedzić British Museum – jedno z największych muzeów historii starożytnej na świecie,  czy National Gallery, gdzie zobaczymy dzieła Vincenta van Gogha. Na uwagę zasługuje także The Globe- jest to rekonstrukcja teatru powstałego w czasach elżbietańskich.

       Sam kurs „Life In Britain” składał się z dwóch części- zajęć teoretycznych prowadzonych w International House i zajęć praktycznych. Jego program dotyczył w szczególności nauki języka angielskiego (rozwoju kompetencji językowych oraz komunikacyjnych), a także poznawania kultury Wielkiej Brytanii. W ramach zajęć odbyły się także liczne wycieczki, które korelowały z zajęciami teoretycznymi. Kurs "Life in Britain" skupiał się na następujących obszarach związanych z Wielką Brytanią: muzyka, media, moda, prawo, polityka, film, edukacja i współczesna literatura.

       Wszystkie wymienione wyżej elementy znacząco wpłynęły na poszerzenie moich wiadomości na temat współczesnej Wielkiej Brytanii oraz pozwoliły na rozwiniecie znajomości języka angielskiego. Poznałam także nowe formy nauczania, które na pewno zastosuję na lekcjach.

       Najważniejszym elementem mobilności był codzienny kontakt z "żywym" językiem, a także uzyskanie praktycznego doświadczenia w środowisku międzynarodowym. Kontakt z nauczycielami pochodzącymi z różnych części świata był nietypową lekcją współpracy, akceptacji wzajemnych odmienności, poszerzania horyzontów, a także wymieniania wiadomości na temat funkcjonowania placówek edukacyjnych. Udział w mobilności wpłynął również na moją samoocenę oraz pozwolił spojrzeć na świat perspektywicznie.