Łukasz Wiśniewski

Florencja 08.07 - 19.07.2019

       W dniach od 8 do 19 lipca 2019 r. brałem udział w szkoleniu Europass sfinansowanym z funduszy europejskich we Florencji, pt. How to use Tablets, Educational Apps and Social Media in your classroom. Dwutygodniowy kurs podzielony był na dwa cykle zajęć.

       W pierwszym tygodniu zajęcia prowadzone przez nauczyciela Iacopo Falciani koncentrowały się na zagadnieniach związanych z nowymi aplikacjami i programami multimedialnymi wykorzystywanymi do nauki w szkole. W kursie brało udział 12 osób z różnych krajów europejskich. Prowadzący w sposób rzeczowy i zrozumiały zapoznawał nas z ciekawymi aplikacjami wykorzystywanymi do pracy z dziećmi z użyciem tabletów i smartfonów. Szkolenie w całości odbywało się w j. angielskim. Na zajęciach miałem okazję zapoznać się technikami i aplikacjami edukacyjnymi wykorzystywanymi w innych krajach przez tamtejszych nauczycieli. Na kursie wymieniałem się także z innymi nauczycielami  doświadczeniami z mojej pracy zawodowej i dotychczasowego wykorzystywania nośników multimedialnych na zajęciach lekcyjnych. Szczególnie popularną aplikacją powszechnie stosowaną przez kursantów był Kahoot. Dyskutowaliśmy, analizowaliśmy i wymienialiśmy się spostrzeżeniami nt tej aplikacji. Sporo czasu prowadzący poświęcił na edukacyjne gry i zabawy. Tworzyłem quizy na platformach quizziz, beano czy playbuzz. Wymieniałem się innymi uczestnikami szkolenia spostrzeżeniami nt wpływu quizów edukacyjnych na proces edukacji uczniów. Bardzo ciekawym programem, który poznałem na kursie jest quizlet. Program służący do nauki określonych, przygotowanych przez nauczyciela tematów, z najróżniejszych dziedzin. Aplikacja mobilna HP Reveal, którą poznałem na kursie, daje możliwość skanowania różnych przedmiotów i tworzenia im odpowiedniego opisu. Aplikacja może być z powiedzeniem stosowana w muzeach, galeriach czy na zajęciach lekcyjnych.

       Najciekawsze z perspektywy nauczyciela wydają mi się aplikacje: Trello, Canva czy Flipgrid, które umożliwią tworzenie wirtualnych i multimedialnych tablic lekcyjnych. Dają możliwość tworzenia ciekawych zadań domowych i układania interesujących ćwiczeń i zadań lekcyjnych dla uczniów.

       Na kursie miałem także okazję poznać historię, muzea, ciekawostki a w szczególności wspaniałą architekturę Florencji. Duomo, Galeria Uffizi, Ponte i Palazzo Vecchio oraz wiele innych wspaniałych zabytków miasta. W czasie kursu była także możliwość zwiedzania miasta w towarzystwie prowadzących zajęcia. W ramach szkolenia została także zorganizowana wycieczka po Toskanii. Podziwiałem wspaniałą architekturę Sieny, San Gimignano czy przepiękne winnice regionu Chianti.

       W drugim tygodniu kursu szkolenie koncentrowało się na mediach społecznościowych i ich możliwości wykorzystania przez uczniów w procesie dydaktycznym. Prowadząca Tatiana Speri doskonale potrafiła zaciekawić kursantów oraz przedstawić aspekty wykorzystywania na co dzień mediów społecznościowych: Ted-ed, You Tube, Instagram, Facebook czy szczególnie ciekawy i nieznany przeze mnie wcześniej portal Edmodo i Flubaroo. Te dwa ostanie w szczególności są bardzo korzystne dla uczniów i z ich pomocą można tworzyć świetne, atrakcyjne zajęcia lekcyjne. Umożliwiają tworzenie wewnętrznych grup klasowych i sprawne komunikowanie się nauczyciela z uczniami. Flubaroo umożliwia tworzenie różnych quizów i ćwiczeń dla uczniów a aplikacja Study Stack tworzenie kart do powtórzeń i nauki z różnych przedmiotów.

       Szkolenie Europass było wspaniałym doświadczeniem. Na kursie poznałem mnóstwo wspaniałych ludzi z różnych zakątków Europy. Dzieliłem się z nimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Dzięki ciągłej dyskusji po angielsku przyswoiłem sobie wiele sformułowań i pojęć po angielsku. Usprawniłem swój język w komunikacji z prowadzącymi i kursantami. Dzięki szkoleniu nauczyłem się wielu pożytecznych i pomocnych sposobów pracy z dziećmi przy użyciu nośników multimedialnych i nowoczesnych technologii.