Joanna Grzybek i Beata Łaska

Florencja 08.07 - 19.07.2019

       W terminie od 8 lipca do 19 lipca 2019 roku dwie nauczycielki naszej szkoły: Joanna Grzybek oraz Beata Łaska uczestniczyły w kursie „Creativity, Innovation, Motivation and New Teaching Methodologies” organizowanym przez EUROPASS SRL we Florencji w ramach projektu „Ponadczasowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków POWER.

       W kursie udział brali nauczyciele z różnych państw europejskich (m.in. Hiszpania, Rumunia, Węgry, Grecja). Na początku kursu każdy uczestnik wypromował swoją szkołę, miasto i kraj. Pozwoliło to na poznanie systemów edukacyjnych krajów Unii Europejskiej, wymianę dobrych praktyk oraz nawiązanie późniejszej współpracy pomiędzy nauczycielami.

       Kurs podzielony był na dwie części: w pierwszym tygodniu kursu uczestnicy zostali zaznajomieni z nowatorskimi metodami nauczania wykorzystując różnorodne aplikacje internetowe, natomiast w drugim tygodniu nauczyciele zdobywali wiedzę dotyczącą m.in. zwiększania poziomu motywacji do rozwoju, budowania relacji z uczniami i rodzicami oraz oceniania kluczowych umiejętności. Nauczyciele wymieniali się doświadczeniami ze swojej pracy oraz wspólnie rozwiązywali problemy pojawiające się w szkole.

       W czasie wolnym uczestnicy kursu brali udział w wycieczkach po Florencji oraz Toskanii. Nauczyciele poznawali region i jego kulturę, a wspólne zwiedzanie pozwoliło nawiązać bliższe relacje pomiędzy uczestnikami. Organizatorem wycieczek  był Teacher Academy EUROPASS.

       Udział w kursie zapewnił wzrost wiedzy na temat systemów edukacji w innych krajach oraz zdobycie praktycznych umiejętności istotnych dla pracy naszych nauczycielek.