21st Century Teaching: Competence-Based Education, Soft-Skills and Creativity

Nauczanie w XXI wieku: edukacja oparta na kompetencjach, umiejętnościach miękkich i kreatywności

 

Kurs koncentruje się na umiejętnościach nauczania w XXI wieku, takich jak edukacja oparta na kompetencjach, rozwoju umiejętności miękkich i kreatywności.

Uczestnicy zgłębiają zagadnienia i praktyczne pomysły związane z rozwiązywaniem problemów, współpracą, komunikacją, krytycznym i kreatywnym myśleniem. Zastanawiają się również nad delikatną kwestiami dotyczącymi oceniania uczniów.

 

https://www.teacheracademy.eu/course/21st-century-teaching/