Fluency and English Language development for Teachers

Ten praktyczny dwutygodniowy kurs jest idealny dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego i poprawić płynność wypowiedzi.

Do głównych celów kursu można zaliczyć:

  • dalsze rozwijanie własnych umiejętności językowych uczestników;
  • poznanie nowych obszarów metod i technik nauczania;
  • rozwijanie umiejętności nauczania poprzez analizę używanych metod;
  • zwiększenie świadomości nauczyciela na temat technologii i technologii informacyjno-komunikacyjnych w dzisiejszej klasie;
  • wymiana informacji i wiedzy pedagogicznej w kontekście wielokulturowym;
  • poznanie dziedzictwa kulturowego Malty.

 

https://www.etimalta.com/courses/teacher-training/