Niemiecki dla Nauczycieli

Kurs "Deutsch für Lehrer", organizowany przez did deutsch institut, przeznaczony jest dla nauczycieli języka niemieckiego we wszelkiego typu szkołach, a także dla wykładowców uczelni wyższych. Celem kursu jest zapoznanie się z najnowszymi trendami metodycznymi obowiązującymi w Niemczech, z aktualnymi materiałami dydaktycznymi, a także rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez obserwację profesjonalnie prowadzonych lekcji językowych. Podczas kursu uczestnicy mają okazję z perspektywy ucznia zobaczyć praktyczne zastosowanie najnowszych metod nauczania, skonfrontować swoje dotychczasowe doświadczenia nauczycielskie ze wskazówkami niemieckich wykładowców, wymienić się doświadczeniami zawodowymi, a także udoskonalić i podszkolić swoje umiejętności językowe.