Creativity, Innovation, Motivation and new Teaching Methodologies

Kurs został stworzony dla nauczycieli, którzy chcą dowiedzieć się jak skutecznie zarządzać klasą oraz zachęcić uczniów do większego angażowania się w naukę przy użyciu najnowszych narzędzi edukacyjnych.

Uczestnicy nabywają praktyczne doświadczenie związane z kreatywnym myśleniem oraz wykorzystaniem narzędzi komunikacyjno- informacyjnych w edukacji. Dzięki interaktywnym i angażującym zajęciom nauczyciele dowiedzą się również, jak zwiększyć motywację, ustalić zasady w klasie, przekazywać jasne instrukcje, monitorować, rozwijać relacje, włączać pracę w parach i grupach, oceniać złożone umiejętności.

 

https://www.teacheracademy.eu/course/new-teaching-methods/