Contemporary English

Współczesny język angielski

Głównym celem kursu jest uwypuklenie różnic pomiędzy formalnym, a potocznym językiem angielskim. Poznanie czynników wpływających na rozwój języka, a także przyswojenie wiadomości na temat zachodzących zmian w wymowie i gramatyce.

Podczas kursu nauczyciele poznają również różnorodne nowe metody i techniki nauczania, które pozwolą na wprowadzenie elementów kultury brytyjskiej do codziennej pracy z uczniami.

 

https://www.bellenglish.com/courses/contemporary-english-online/