Bringing British Culture to Life

Kurs ten jest adresowany dla nauczycieli języka angielskiego, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę na temat tego języka, rozwinąć głębszą świadomość kulturową i poszerzyć zakres technik nauczania świadomości międzykulturowej. Ten kurs bada różne aspekty współczesnego brytyjskiego życia i kultury, dając możliwość rozwijania świadomości różnic między kulturami uczestników a kulturami ich rówieśników, jednocześnie zwiększając ich kompetencje w języku angielskim.

Kurs ten obejmie niektóre lub wszystkie z następujących tematów, w zależności od potrzeb zawodowych i priorytetów uczestników oraz ich kontekstu nauczania:

  • Brytyjska edukacja, media i instytucje;
  • Życie rodzinne, kultura młodzieżowa i wielokulturowa Wielka Brytania;
  • Ekscentryczna Wielka Brytania i humor;
  • Miasto Cambridge, zabytkowy uniwersytet i jego życie;
  • Sztuka, w tym wizyta w niektórych muzeach Cambridge;
  • Puby – spojrzenie na codzienne życie;
  • Od Reggae do Radiohead – współczesna scena muzyczna;
  • Zmieniająca się kultura językowa i świadomość międzykulturowa w klasie;
  • Wykorzystywanie materiałów do nauczania kultury.

Uczestnicy mają możliwość zbudowania portfolio autentycznych materiałów wspierających kulturowy element ich nauczania.

https://www.bellenglish.com/courses/contemporary-english-british-culture/