A Satisfying School: Positive Environments and New Technologies

Przyjazna Szkoła: Pozytywne Otoczenie i Nowe Technologie

Kurs jest skierowany do nauczycieli, którzy chcą wzmocnić zainteresowanie uczniów nauką, zarówno poprzez tworzenie pozytywnego środowiska jak i relacji w klasie, i poprzez użycie technologii.

Podczas trwania kursu uczestnicy będą mieli możliwość nauki „przez wykonywanie”. Sami będą  korzystając z różnorodnych ćwiczeń stworzonych aby podnosić samoocenę uczniów, zwiększać ich zaangażowanie, wzmacniać porozumienie z nauczyciela z uczniami i ich rodzinami. Ponadto, podczas drugiego tygodnia nauki kursanci dowiedzą się, i przekonają, w jaki sposób wprowadzać aplikacje edukacyjne podczas lekcji.

Wraz z końcem kursu uczestnicy będą bogatsi o wiedzę w jaki sposób kreatywność, podniesione kompetencje komunikacyjne i zdobyte umiejętności budowania relacji mogą podnieść efektywność i satysfakcję doświadczania szkoły przez uczniów. Będą również w stanie wynieść sposób myślenia w klasie na wyższy poziom, wprowadzać zróżnicowane aplikacje do konspektu lekcji (Facebook, Edmodo, Mindomo, quizy online i wiele innych), co jak należy pamiętać jest istotne tworząc szkołę na miarę XXI wieku.

 

https://www.teacheracademy.eu/course/satisfying-technologies/