Image

Wspólnie działamy- szkołę rozwijamy.
We work together- we develop the school.

Image

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Wspólnie działamy- szkołę rozwijamy.
POWERSE-2018-1-PL01-KA101-048250Celem projektu jest zmiana wizerunku naszej szkoły- dzięki przeprowadzonemu projektowi stanie się placówką nowoczesną, kształcącą na europejskim poziomie i rozwijającą kontakty międzynarodowe, których tak bardzo oczekują nasi uczniowie i kadra pedagogiczna.

Dofinansowanie projektu z UE:   222 138,67 PLN

Rozpoczęcie projektu: 1 września 2018r.

Zakończenie projektu: 31 sierpnia 2021r.

Image
Image